ئه لبۆمی گه رمیان ٢٠٠٤

ئه لبۆمی گه رمیان ٢٠٠٤

ئه لبۆمی قادر که ره م ساڵی ٢٠٠٤ له وڵاتی نه رویج هاته به رهه م هێنان ، بێلانی کوڕی هونه ر مه ند حه سه ن گه رمیانی هه مو کاری تۆمار و به رهه م هێنانی ئه م ئه لبۆمه ی له ئه ستۆ گرت چ وه ك به رهه م هێنه ر ، چ وه ك کۆمپۆزیسیان ، چ وه ك موزیسیان چ وه ك به رهه م هێنه ر ڕۆڵی له م ئه لبۆمه دا بینیوه ، شایانی باسه که هونه ر مه ندی لاوی نه رویجی کریستر بۆرگه لونده هاوکاریه کی ته واوی بێلانی کردوه له کاری ئێدیت کردن و میکسی ئه م ئه لبۆمه ، ئه م ئه لبۆمه له ستۆدیۆی تایبه تی حه سه ن گه رمیانی کاری تۆمار و ژه نینی تێدا کراوه و له ستۆدیۆی پان ی شاری لیللێسترۆم له نه رویج کاری ماسترینگی بۆ کراوه ، هه روه ها کۆمپانیای موڵتی مێدیا له ئۆسلۆ کاری چاپ و دیزانی بۆ کردوه ، شایانی باسه که جگه ر گۆشه کانی حه سه ن گه رمیانی به گشتی به شداریان له ژه نینی موزیکی ئه م ئه لبۆمه دا کردوه ، به گشتی ئه م ئه لبۆمه کارێکی خانه واده یی بوو که وه ك دیمۆ ئه لبۆم بۆ حه سه ن گهرمیانی هاته بڵاو کردنه وه ئه م ش پاش ئه وه ی که حه سه ن گه رمیانی چه ند ساڵێك بوو له هونه ر دابڕابوو وه ك نوێ بونه وه یه ك بۆ کاره هونه ریه کانی و وه ك گه ڕانه وه یه ك بۆ ناو دونیای هونه ری موسیقاو گۆرانی کوردی بۆ هونه ر مه ند حه سه ن گه رمیانی ئه نجام درا ، ئه م سیدیه بوه مایه ی خۆشحاڵی بۆ جه ماوه ره که ی ئه مهونه ر مه نده و پرشێکی فراوانی له هه مو شاره کانی کوردستان دایه وه و په یامێك بوو بۆ جه ماوه ر که حه سه ن گه رمیانی به رده وامه له پێشکه ش کردن و نمایش کردنی هونه ری گۆرانی گوتن